Braniewo, 28-03-2017

Lata 1990-1999

Rok szkolny 1991/92 nowością było otwarcie pięcioletniego Technikum Budowlanego. Zmieniły się także trochę zasady funkcjonowania szkoły bowiem przestała ona być placówką pozazakładową. BUDIROL stało się Spółką Akcyjną, a szkoła przeszła pod opiekę kuratorium.

Funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Piotr Danielewicz. Jego zastępczyniami zostają kolejno: mgr Anna Jewstafiew (ds. wychowawczych) i mgr Irena Romanowska (ds. dydaktycznych).

Rok szkolny 1992/93

Nadążając za zmianami i potrzebami wprowadzono nowe kierunki kształcenia
- dzienne 3- letnie Technikum elektryczne,
- 5- letnie Technikum Ochrony Środowiska, program pilotażowy,
- ogrodnik terenów zieleni,
- 3- letnie Technikum Budowlane dla Dorosłych,
Ogółem uczniów- 493,
Szkoła Zawodowa kierunki:
- murarz- 133,
- elektromonter- 31,
- technolog robót wykończeniowych- 14
- ogrodnik terenów zieleni- 30,
- monter instalacji budowlanych- 38, w tym absolwentów- 25,
- malarz- 36, w tym absolwentów- 11,
- cieśla- 37, w tym absolwentów- 10.
Technikum Budowlane 5- letnie- 65
Technikum Budowlane 3- letnie- 37
Technikum Ochrony Środowiska- 35
Technikum Budowlane dla Dorosłych- 25
Technikum Elektryczne 3- letnie- 16

Rok szkolny 1993/94

Następuje dalszy liczbowy wzrost szkoły, wprowadzono nowy typ szkoły Szkołę Policealną o kierunku: technik prac biurowych- program pilotażowy. Natomiast w Szkołach Zawodowych wygasł kierunek technolog robót wykończeniowych, a wprowadzono kierunek monter sieci komunalnych.

Ogółem uczniów- 609,

Szkoła Zawodowa kierunki:
- murarz- 119, w tym absolwentów- 46,
- monter sieci komunalnych- 30,
- elektromonter- 29, w tym absolwentów- 13,
- technolog robót wykończeniowych- 14, w tym absolwentów- 14,
- ogrodnik terenów zieleni- 63,
- monter instalacji budowlanych- 11,
- malarz- 17, w tym absolwentów- 10,
- cieśla- 19, w tym absolwentów- 10,
Technikum Budowlane 5- letnie- 93,
Technikum Budowlane 3- letnie- 63, w tym absolwentów- 20,
Technikum Ochrony Środowiska- 67,
Szkoła Policealna- 28,
Technikum Budowlane dla Dorosłych- 41,
Technikum Elektryczne3- letnie- 15.

Rok szkolny 1994/95

Uczniów ciągle przybywa, zwiększa się liczba uczniów szkół średnich, a maleje liczba zawodówek. Zostają wygaszone kierunki Szkoły Zawodowej:
- monter instalacji budowlanych,
- malarz,
- cieśla,
- dzienne technikum elektryczne.

Ogółem uczniów: 649

Szkoła Zawodowa kierunki:
- murarz- 63, w tym absolwentów- 27,
- monter sieci komunalnych- 55,
- elektromonter- 15, w tym absolwentów- 15,
- ogrodnik terenów zieleni- 80, w tym absolwentów- 24,
- monter instalacji budowlanych- 9, w tym absolwentów- 9,
- malarz- 5, w tym absolwentów- 5,
- cieśla- 7, w tym absolwentów 7,
Technikum Budowlane 5- letnie- 123,
Technikum Budowlane 3- letnie- 59, w tym absolwentów- 14,
Technikum Ochrony Środowiska- 95,
Szkoła Policealna - 64, w tym absolwentów- 25,
Technikum Budowlane dla Dorosłych- 60, w tym absolwentów- 23,
Technikum Elektryczne 3- letnie- 14, w tym absolwentów- 14,

Styczeń- Karnawałowy Bal zorganizowany przez Dyrekcję Zespołu Szkół Budowlanych na 100 par. Celem była zbiórka pieniędzy na rozbudowę szkoły.
Rozbudowa szkoły i jej modernizacja pozwoli zwiększyć powierzchnię, która ma 2,150 m2 o 800 m2 : dwie izby lekcyjne, większe zaplecze socjalne i modernizacja holu.
Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo. W ich ramach odbyło się 14 imprez pod nadzorem opiekunów, a w zajęciach wzięło udział 1350 osób.

Marzec- Pod kierunkiem Marii Mordoń uczennica Barbara Piotrowska w I Ogólnopolskim Konkursie ?Fizyka a ekologia? zdobyła główną nagrodę.

Czerwiec- Magda Jachimowicz i Wojcciech Andrearczyk- uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych uczestniczyli w sesji II Parlamentu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, która dotyczyła:
- praw dziecka w domu,
- praw dziecka w szkole,
- zagrożenia szczęśliwego dzieciństwa.

Rok szkolny 1995/96

Szkoła nadal się rozrasta. Uruchomiono 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego, trwa nabór do Technikum wieczorowego. Młodzież po Szkole Podstawowej zaczyna wybierać kierunki dla Dorosłych, szkoła w związku z tym dopasowuje się pod potrzeby. Uruchomiono 3- letnie Technikum Elektryczne dla Dorosłych.

Ogółem uczniów: 727,

Szkoła Zawodowa kierunki:
- murarz- 27, w tym absolwentów- 31,
- monter sieci komunalnych- 67, w tym absolwentów- 20,
- elektromonter- 14,
- technolog robót wykończeniowych- 29,
- ogrodnik terenów zieleni- 70, w tym absolwentów-22,
Technikum Budowlane 5- letnie- 156, w tym absolwentów- 22,
Technikum Budowlane 3- letnie- 65, w tym absolwentów- 20,
Technikum Ochrony Środowiska- 87,
Liceum Ogólnokształcące ogólny- 62,
Szkoła Policealna- 58, w tym absolwentów- 22,
Technikum Budowlane dla Dorosłych- 50, w tym absolwentów- 18,
Technikum Elektryczne dla Dorosłych- 22.

Luty-?Ferie na sportowo- bezpiecznie i zdrowo?, 15 imprez z 14 opiekunami, w których wzięło udział 1251 uczestników: kurs komputerowy, turniej piłki nożnej, zajęcia lekkoatletyczne, warsztaty plastyczne.

Lipiec- Obóz naukowo- rekreacyjny w Zespole Szkół budowlanych dla Młodzieży działającej przy Katowickim Pałacu Młodzieży. Przygotowywali się do VI Międzynarodowej Olimpiady ?Maraton Intelektualny? pod kierunkiem Marii Mordoń.

Wrzesień- II obóz integracyjny dla klas I odbył się w bazie harcerskiej w Wygoninie (Bory Tucholskie)- 100 uczniów klas I.
Grudzień- Redakcja szkolnej gazetki zaproszona z opiekunem Dariuszem Lisem do Warszawy na spotkanie m.in. z Grzegorzem Miecugowem, Moniką Olejnik, Stefanem Bartkowskim. Z całej Polski zaproszono 12 najlepszych redakcji gazetek szkolnych.
III wernisaż ?Braniewska Jesień?- komisarz wystawy Marian Głuszkowski.

Rok szkolny 1996/97

Jest już nas bardzo dużo:
- w Szkołach Zawodowych- 192,
- w Technikum Budowlanym- 316,
- w Liceum Ogólnokształcącym- 134,
- w szkołach dla Dorosłych- 258.
Uruchomiono 3- letnie Studium Zawodowe, zaczynamy kształcić coraz więcej młodzieży.

Ogółem uczniów: 900,

Szkoła Zawodowa kierunki:
- murarz- 12,
- monter sieci komunalnych- 37, w tym absolwentów- 17,
- elektromonter- 13,
- technolog robót wykończeniowych- 54,
- ogrodnik terenów zieleni- 76, w tym absolwentów- 18,
Technikum Budowlane 5- letnie- 162, w tym absolwentów- 26,
Technikum Budowlane 3- letnie- 67, w tym absolwentów- 17,
Technikum Ochrony Środowiska- 87, w tym absolwentów- 31,
Liceum Ogólnokształcące ogólny- 134,
Szkoła Policealna- 58, w tym absolwentów- 21,
Średnie Studium Zawodowe kierunki:
- społeczno- prawny- 46,
- administracyjno- biurowy- 43,
- ogólnomechaniczny- 38,
Technikum Budowlane dla Dorosłych- 54,
Technikum Elektryczne dla Dorosłych- 19,
Oddano do użytku łącznik między szkołą a salą gimnastyczną, przybyły dzięki temu 2 sale lekcyjne.

Styczeń- W Zespole Szkół Budowlanych pod kierunkiem Marii Mordoń odbyło się seminarium ?Fizyka a ekologia?, którego tematem była ?Ziemia jest jedna?.

Kwiecień- Uczniowie w Zespole Szkół Budowlanych jako jedna z dwóch ekip reprezentowali woj. Elbląskie na II Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieżowych Rad Miejskich.

Maj- W Zespole Szkół Budowlanych pod patronatem Fundacji im. Stefana Batorego odbyło się Forum Młodych Przedsiębiorców
Z okazji 200 rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego odbyła się wystawa, na którą przybył prezes STOWARZYSZENIA Miłośników Mazurka Dąbrowskiego- Czesław Skonka.
Znów sukces fizyków pod kierunkiem Marii Mordoń w Katowicach. Laureatką III Ogólnopolskiego Konkursu ?Fizyka a ekologia? została uczennica Zespołu Szkół Budowlanych (Agnieszka Stępnicka), a III miejsce zajęła Barbara Piotrowska.
W XII Ogólnopolskim Konkursie Fizyki Współczesnej Zbigniew Malinowski zajął II miejsce.
Szkoła przystąpiła do programu ?Czysta Wisła i rzeki Pomorza? i zorganizowała I Międzyszkolny Sejmik Ekologiczny pod hasłem ?Dzień dzisiejszy naszym jutrem?.

Rok szkolny 1997/98

- Szkoła Zawodowa- 177,
- Technikum- 244,
- Liceum Ogólnokształcące- 187,
- Szkoła Policealna- 62,
- Szkoła dla Dorosłych- 298.
Wygasają Szkoły Zawodowe o kierunkach: murarz, monter sieci komunalnych, elektromonter. Natomiast utworzone zostaje Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych, a w Liceum Ogólnokształcącym wprowadzono profil informatyczny na programie autorskim.
Przeprowadzono nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i decyzją KO przekazano słuchaczy we wrześniu do Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie.

Ogółem uczniów: 1022,

Szkoła Zawodowa kierunki:
- murarz- 10, w tym absolwentów- 10,
- monter sieci komunalnych- 19, w tym absolwentów- 19,
- elektromonter- 12, w tym absolwentów- 12,
- technolog robót wykończeniowych- 64, w tym absolwentów- 22,
- ogrodnik terenów zieleni- 72, w tym absolwentów- 21,
Technikum Budowlane 5- letnie- 150, w tym absolwentów- 38,
Technikum Budowlane 3- letnie- 40, w tym absolwentów- 20,
Technikum Ochrony Środowiska- 54, w tym absolwentów- 30,
Liceum Ogólnokształcące ogólny- 187, inform. 34,
Szkoła Policealna- 62, w tym absolwentów- 23,
Średnie Studium Zawodowe kierunki:
- społeczno- prawny- 30,
- administracyjno- prawny- 26,
- ogólnomechaniczny- 18,
Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych- 92,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- 42,
Technikum Budowlane dla Dorosłych- 72, w tym absolwentów- 13,
Technikum Elektryczne dla Dorosłych- 18, w tym absolwentów- 18,

Marzec- Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Budowlanych został wyróżniony w I Ogólnopolskim Konkursie Mój Samorząd- ?Nie pytaj co szkoła robi dla Ciebie- ale powiedz co Ty robisz dla niej? (Warszawa).

Maj- Kolejne sukcesy fizyków w Katowicach. XIII Ogólnopolski Konkurs Fizyka Współczesna- I miejsce Sebastian Szczęśniak. Laureatki konkursu ?Fizyka a ekologia?: Barbara Piotrowska i Anetta Ufniarz (opiekun Maria Mordoń)

Rok szkolny 1998/99

- Szkoła Zawodowa- 160,
- Technikum- 186
- Liceum Ogólnokształcące- 249,
- Szkoła Policealna- 50,
- Szkoła dla Dorosłych- 314.
Wygasło Technikum Ochrony Środowiska, Średnie Studium Zawodowe, dzienne 3- letnie Technikum Budowlane.

Ogółem uczniów: 1027,
Szkoła Zawodowa kierunki:
- elektromonter- 17,
- stolarz- 31,
- technolog robót wykończeniowych- 71, w tym absolwenci- 23,
- ogrodnik terenów zieleni- 41, w tym absolwenci- 15,
Technikum Budowlane 5- letnie- 140, w tym absolwenci- 19,
Technikum Budowlane 3- letnie- 19, w tym absolwenci- 18,
Technikum Ochrony Środowiska- 26, w tym absolwentów- 26,
Liceum Ogólnokształcące ogólny- 249, w tym absolwentów- 59, informatyczny- 69,
Szkoła Policealnej- 50, w tym absolwentów- 18,
Średnie Studium Zawodowe kierunki:
- społeczno- prawny- 26, w tym absolwentów- 26,
- administracyjno- biurowy- 23, w tym absolwentów- 23,
- ogólnomechaniczny-17, w tym absolwentów- 17,
Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych- 118
Technikum Budowlane dla Dorosłych- 93, w tym absolwentów-15,
Technikum Elektryczne dla Dorosłych- 37.

Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego.

Marzec- XIV Ogólnopolski Konkurs Fizyki Współczesnej- I miejsce Sebastian Szczęśniak. ?Fizyka a ekologia?- wyróżnienie Anetta Ufniarz (opiekun Maria Mordoń).

Czerwiec- Na zorganizowanych w Braniewie przez Wyższą Szkołe Humanistyczną z Pułtuska, Euroregion Bałtyk i władze powiatowe ?Dniach Europy? nagrody w konkursie ?Braniewo w dziejach Europy? odebrali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych: I miejsce Sylwia Gniadek, III miejsce Aneta Grygiel.

Rok szkolny 1999/2000

- Szkoła Zawodowa- 141,
- Technikum- 148,
- Liceum Ogólnokształcące- 260,
- Szkoła Policealna- 52,
- Szkoła dla Dorosłych- 391.
Wygasa dzienna Szkoła Policealna

Ogółem uczniów: 1097,
Szkoła Zawodowa kierunki:
- elektromonter- 15,
- stolarz- 43,
- technolog robót wykończeniowych- 63,
- ogrodnik terenów zieloni- 20,
Technikum Budowlane 5- letnie-148,
Liceum Ogólnokształcące ogólny-260, informatyczny- 105,
Szkoła Policealna- 52,
Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych- 215,
Technikum Budowlane dla Dorosłych- 147,
Technikum Elektryczne dla Dorosłych- 29,

Marzec- W 60 rocznicę zbrodni katyńskiej w Zespole Szkół Budowlanych zorganizowano dochody upamiętniające te wydarzenia połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursu ?Katyń- Golgota Wschodu?.

Osiągnięcia szkoły

Pod kierunkiem mgr Marii Mordoń nauczycielki ZSB w Braniewie uczniowie osiągnęli duże sukcesy w konkursach ogólnopolskich. 7 IV 1994 r. odbył się IX Ogólnopolski konkurs - Fizyka Współczesna. Paweł Ogonowski z klasy III TB5 zdobył nagrodę II stopnia.

W 1999 r. odbyła się XIV edycja konkursu Fizyki Współczesnej. Uczeń klasy IV LO a Sebastian Szczęśniak zajął I miejsce.

Uczniowie ZSB odnosili również sukcesy w konkursach historycznych. W roku szkolnym 1993/94 Jacek Oleszkiewicz zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie ?Historia i kultura Żydów".

Sport i turystyka

17.XII 1992 r. reprezentacja uczniów ZSB zajęła I miejsce w Piłce siatkowej o mistrzostwo SPP(szkół ponadpodstawowych) chłopców.

27-28 1993 r. odbył się turniej piłki nożnej SPP o Puchar dyrektora MOS-ZSB zajął I miejsce.

Reprezentacja ZSB uczestniczyła w halowym turnieju piłki nożnej szkół budowlanych gdzie zajęła II miejsce.

Rok szkolny 1998 r. Zespół Szkół Budowlanych został mistrzem Braniewa w rywalizacji SPP.

22 III 2000 r. odbyła się Gimnazjada klas I-II SPP w piłce nożnej o mistrzostwo powiatu. Zespół Szkół Budowlanych zajął I miejsce.

W latach 1995, 1996, 1999- rozpoczynający naukę w ZSB uczniowie uczestniczyli w zorganizowanych przez nauczycieli obozach integracyjnych. Obozy odbywały się w atrakcyjnych miejscach takich jak w:

  1. roku szkolnym 1995/96 - baza harcerska w Wygoninie( Bory Tucholskie)
  2. roku szkolny 1996/97 - Leśna Huta koło Czarnej Wody
  3. roku szkolnym 1999/2000- Frombork

Wyjazdy na obozy były dobrowolne. Uczniowie korzystali z nich chętnie. Uczestnictwo na kilkudniowym obozie służyło lepszemu poznaniu się, łatwiejszemu przystosowaniu się do warunków nowej szkoły, zaakceptowaniu wychowawców i nauczycieli. Dodatkowo w roku szkolnym 1998/99 uczniowie ZSB mieli możliwość uczestnictwa w wycieczce do Słowackiego Raju gdzie mogli poznawać piękno i uroki Słowacji. Młodzi turyści mieszkali w Spiskich Tomasovcach położonych w Tatrach wysokich. Wycieczkowicze zwiedzili wąwóz Piecky, kanion Velky Sokol, Dobszyńską jaskinię Lodową. Oprócz licznych wyjazdów z młodzieżą grono pedagogiczne spędziło ?Dzień nauczyciela" w Wilnie. W ciągu trzydniowego pobytu 14-17 X 1999 r. nauczyciele zwiedzili Wilno i Troki.

KULTURA

25 V -10 VI 1986 r. - Biennale Plastyki

Prezentowane były prace uczniów i organizatora wystawy Mariana Głuszkowskiego. Prezentowano prace uczniów z 7 placówek. Wystawę zwiedziło ponad 400 uczniów.
Wiele imprez i uroczystości szkolnych uświetniał szkolny zespół instrumentalno - wokalny.
Członkowie zespołu(rokszkolny1986/87): J. Maliszewski, J. Węgrzynowski, W. Dziurgieł, M. Lenkowicz.

Zespół osiągał sukcesy także poza szkołą. Otrzymał między innymi dyplom za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Artystycznych Młodzieży Szkolnej w Kwidzynie(8 V 1987 r.). Otrzymał nagrody także w roku 19988 i 1989 r.