Braniewo, 19-04-2018

Konkurs Historyczny Jestem stąd – moje Braniewo pod patronatem Starosty Braniewskiego Leszka Dzięga
W dniu 12 kwietnia 2017 roku odbył się zorganizowany przez Zespół Szkół Budowlanych konkurs Historyczny Jestem stąd – moje Braniewo. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu braniewskiego, a także przedstawiciele instytucji samorządowych, oświatowych, kulturalnych, wychowawczych i przedsiębiorstw.

Zadaniem uczestników konkursu – dwuosobowych drużyn reprezentujących daną instytucję – było rozwiązanie w czasie 30 minut testu zawierającego pytania dotyczące historii miasta Braniewa. Autorem testu była pani mgr Ewa Siejk.
Jury konkursowe w składzie: Agnieszka Borysewicz – Filipek (przewodniczący), Wojciech Jaroszek (Zastępca komendanta Powiatowego Straży Pożarnej) i Dariusz Lis (wicedyrektor ZSB) wyłoniła Laureatów:

W kategorii uczniowie:
I miejsce Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego: Błażej Stelmaski i Dawid Pawlukowski
II miejsce Zespół Szkół Budowlanych: Agata Czyżewska i Aleksandra Kaluta
III miejsce Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego: Dominik Szydłowski i Paweł Mieszaniec
wyróżnienie: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy: Paweł Woźniak i Katarzyna Lipka

W kategorii instytucje oświatowe, wychowawcze i kulturalne:
I miejsce Miejska Bibliotek Publiczna: Maria Potrac i Anetta Wileńska
II miejsce Zespół Szkół Zawodowych: Dariusz Zieniewicz i Piotr Śliwiak
III miejsce Zespół Szkól Budowlanych: Beata Poprawska i Dariusz Żukowski

W kategorii Instytucje samorządowe i przedsiębiorstwa:
I miejsce Bank Millenium SA: Elżbieta Łutaj i Małgorzata Graczyk
II miejsce Komenda Powiatowa Policji w Braniewie: Agnieszka Witkowska i Robert Kot
III miejsce Powiatowy Dom Pomocy Społecznej: Teresa Sikorska i Anna Lebica

Sponsorami nagród i pucharów byli: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Urząd Miasta Braniewa, Bank PKO BP SA, Bank Millenium SA i Zespół Szkół Budowlanych. Wręczał je pan Starosta Mirosław Kudliński w asyście dyrektora ZSB pana Piotra Danielewicza.
Nad organizacją i przebiegiem Konkursu czuwały mgr Anna Wiśniewska i mgr Agnieszka Borysewicz z ZSB.