Braniewo, 29-08-2015

„Sąsiedzi zza miedzy”- projekt Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013

„Sąsiedzi zza miedzy” jest to projekt Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013, w którym nasza szkoła bierze udział. Tematem przewodnim wymiany jest „Życie codzienne Polaków i Rosjan”. Projekt zakłada zorganizowanie dwóch 7-dniowych wizyt:
- wizyta rosyjskiej grupy młodzieży w Polsce w terminie 17-24 maja 2013
- wizyta polskiej grupy młodzieży w Rosji w terminie 1-7 października 2013.

Pierwsza wizyta grupy rosyjskiej będzie odbywać się: w Braniewie, w miejscowościach powiatu braniewskiego (Fromborku, Pieniężnie, Nowej Pasłęce, Płoskini), Trójmieście oraz Malborku i Krynicy Morskiej. Druga wizyta (wyjazd grupy polskiej) będzie realizowany w Obwodzie Kaliningradzkim, w miejscowościach: Swietłyj, Kaliningrad, Mierzeja Kurońska, Bałtijsk, Jantarnoje, Swietłogorsk, Zielonogradzk.

W ramach projektu nasza szkoła będzie kontynuować współpracę z Państwową Zawodową Szkołą Średnią– Technikum Technicznew Swietłym (zdjęcia z wizyty w Swietłym prezentujemy poniżej).

Podstawowym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży polskiej, rosyjskiej oraz w środowiskach lokalnych obu krajów wiedzy o Polsce i Rosji współczesnej, o warunkach życia, życiu codziennym Rosjan i Polaków. Uświadomienie istnienia stereotypów Rosjan i Polaków w opinii publicznej obu społeczności oraz zrozumienie, że przezwyciężanie uprzedzeń wpływa na dobre relacje pomiędzy sąsiadami jest korzystne dla obu narodów. Pokazanie młodzieży, że partnerstwo, dobre stosunki z „sąsiadami zza miedzy” mogą być przydatne dla wszystkich stron. Ze względu na otwarcie Małego Ruchu Przygranicznego ważne jest, aby oba narody miały szansę zrozumieć i zaakceptować odmienność kulturową, obyczajową i religijną, a z drugiej strony młodzież powinna zauważyć powiązanie historyczne terenów Warmii i Obwodu Kaliningradzkiego, w myśl zasady: trzeba patrzeć w przyszłość, pamiętając o przeszłości.

Dzisiaj imieniny obchodzą:
Sabina, Beata, Jan
Twój adres IP: 54.167.90.249